Zaposlenje

Imamo velike planove za budućnost i potrebe za novim, motivisanim i obrazovanim kolegama.
Podrzavamo ambiciju, nove ideje, inovativnost i korektan odnos sa kupcima i strukovnicima.