ELLSYS

Upravljanje Softwarom Ellsys Online
 Opis: Web aplikacija za upravljanje elektronskim komponentama i korisnicima s tipom Ellocks online;
 Mogućnost da se radi “u oblaku”, što eliminise dugotrajan proces instalacije;
 Mogućnost za instalaciju na lokalnom serveru;
 Upravljanje bazom podataka (kontrola pristupa) iz bilo kojeg mesta u svetu koji je povezan sa internetom;
 Mobilna verzija za Android i iOS
 Dostupni jezici:  engleski, španski, grčki, ruski, holandski, bugarski. Jednostavno dodavanje novih jezika;
 Mogućnost programiranja vremenskih zona, radnih smena, praznika i sl .;
 Mogućnost upravljanja neograničenog  broj korisnika ili grupe korisnika;
 Mogućnost programiranja pristupnih zona;
 Obavestenje za neograničen broj događaja po korisniku, sastanaka ili o opstem nivou sistema;
 Obavestenje se dobija u  .xls ili .pdf;
 Mogućnost za blokiranje bilo koje korisničke kartice ili korisnika.

 

 

Naziv: Energy Saving jedinica
    
 Primena: za hotele, poslovne zgrade, itd
 Operativna frekvencija: 13,56 MHz
Naziv: kljuc za Ellocks i Ellcam
   
 Operativna frekvencija: 13,56MHz i 125kHz
*Napomena: oblik i boja mogu biti različiti, zavisno od dostupnosti zaliha u trenutku narudzbine!
 Naziv: korisnickanarukvicazaEllocksiEllcam
Operativna frekvencija: 13,56MHz i 125kHz
*Napomena: oblik i boja mogu biti različiti, zavisno od dostupnosti zaliha u trenutku narudzbine!

 

Emergency Energy Supply jedinice za Ellocks
Primena: Za hitno napajanje energijom  Ellocks kvaka (off- i online) u slučaju praznjenja baterije;
Napajanje: 3 alkalne baterije, tip АА, 1,5 V
Kontrolno svetlo
Kabal za povezivanje
 

Naziv: Kartica za Ellcam i Ellocks
Servisna kartica
Primena: Za učenje korisničke kartice u Ellocks Offline ili Ellcam.
Operativna frekvencija: 13,56MHz.
 
Korisnicka kartica
Operativna frekvencija: 13,56MHz i 125kHz.
 

Naziv: Koordinator za elektronski pristup kontrolnom sistemu Ellsys Online
    
Primena: za ponovo preračunavanje signala sa servera na korisnika/repetitor.
Upravlja do 1024korisnikai/ili repetitora.
Raspon:do70m.
Električna podrska:Adapter220V5V.
Mrežni kabl.
Naziv: Repetitor za elektronski pristup kontrolnom sistemu Ellsys Online
    
Primena: za ponovo preračunavanje WiFi signala od koordinatora do korisnika
Upravlja do 64korisnika i/ili repetitora
Raspon : do70m
Električna podrska: Adapter 220V5V
Naziv: Čitač kartica za elektronski pristup kontrolnom sistemu Ellsys Online
Primena: za čitanje ID broja kartice, koja mora biti ucitana u sistem
Operativna frekvencija: 13,56MHz.