Master sistemi

Master sistem zakljucavanja
Master sistem zakljucavanja Mauer® Locking Systems bice isporučeni u skladu sa prethodno uradjenim planom zaključavanja. Uz pomoc specijalnog softvera Mauer® (MasterPro®) stvara se optimalan i besprekoran proracun, u kome se sve moguće kombinacije optimalno mogu iskoristiti. Osim toga, program proverava svaki kljuc na svakom cilindru kako bi onemogucio ilegalan pristup. To stvara sistem zaključavanja sigurnim i trajnim.