Matični podaci

Lex & Allo co.” d.o.o.

11000 , Beograd

Jug Bogdanova 16

PIB : 100352342

mat.br.: 17245309

PDV : 135319934

Da pogledate potvrdu kliknite ovde