Red line

SIGURNOSNI KODIRANI CILINDRI RED LINE
Naziv: Cilindar RL VARIANT
Standard: EN 1303
Kombinacija kljuceva: 2 000 000
Telo cilindra: mesing / nikl
Kljuc: mesing
Profil: F
Sve veličine dostupne
Anti-bumping i anti-picking zaštita
Patentirana anti-breaking zastita
Zaštita protiv bušenja pre i nakon prekida cilindra
Primena -za individualnu upotrebu, kao i u master sistemu
Opcija: panik vrata i hotel
Naziv: Cilindar RL GUARD
Standard: EN 1303
Kombinacija kljuceva: 2 000 000
Telo cilindra: mesing / nikl
Kljuc: mesing niklovano
Profil: S1/S2
Anti-bumping i anti-picking zaštita
Patentirana anti-breaking zastita
Zaštita protiv bušenja pre i nakon prekida cilindra
Primena -cilindri za individualnu upotrebu, kao i u master sistemu
Naziv: Cilindar RL GUARD MILENIUM
Standard: EN 1303
Kombinacija kljuceva: 11 000 000
Telo cilindra: mesing / nikl
Kljuc: mesing
Profil: GM
Dve standardne veličine
Anti-bumping i anti-picking zaštita
Patentirana anti-breaking zastita
Zaštita protiv bušenja pre i nakon prekida cilindra
Primena -cilindri za individualnu upotrebu, kao i u master sistemu
Naziv: Cilindar RL ELITE 2
Standard: EN 1303
Kombinacija kljuceva: 28 000 000
Telo cilindra: mesing / nikl
Kljuc: Newsilver
Profil: E2
Anti-bumping i anti-picking zaštita
Patentirana anti-breaking zastita
Zaštita protiv bušenja pre i nakon prekida cilindra
Primena -cilindri za individualnu upotrebu, kao i u master sistemu
Opcija: hoteli
Naziv: Cilindar RL MLS
Standard: EN 1303
Kombinacija kljuceva: 2 000 000
Telo cilindra: mesing / nikl
Kljuc: Newsilver
Profil: Patentirani MLS
Patentirana anti-bumping, anti-picking i anti-breaking zaštita
Posebna zaštita protiv ilegalnog kopiranja kljuceva pomocu patentiranog profila MLS
Zaštita protiv bušenja pre i nakon prekida cilindra
Primena -cilindri za individualnu upotrebu, kao i u master sistemu
Opcija: panik vrata i hoteli
Naziv: Cilindar RL LOGO
Standard: EN 1303
Kombinacija kljuceva: 28 000 000
Telo cilindra: mesing / nikl
Kljuc: Newsilver
Profil: Patentirani L
Sve veličine dostupne
Patentirana anti-bumping, anti-picking i anti-breaking zaštita
Posebna zaštita protiv ilegalnog kopiranja kljuceva pomocu patentiranog profila L
Zaštita protiv bušenja pre i nakon prekida cilindra Primena -za individualnu upotrebu, kao i u master sistemu
Opcija: panik vrata i hoteli