Postanski sanducici

Model: 155.001 poštansko sanduče 13742
Opis: Model 155,001 je horizontalno poštansko sanduče. Otvaranje je na prednjoj strani kutije.
Zaključavanje:
155,001 – Profil cilindra: “Standard”
155,001-01 – Profil cilindra,  “MLS” s patentiranim profilom, koji štiti od ilegalnog narezivanja ključeva. 155,001-02 – Profil cilindra, tipa “Family”. Ključevi  imaju složen, paracentrični profil.
Dimenzije: V / Š / D: 110/375/286 mm

 
Opis: Model 155,002 je horizontalno poštansko sanduče. Otvaranje je na zadnjoj strani kutije.
Zaključavanje:
155,002 – Profil cilindra, tipa “Standard”
155,002-01 – Profil cilindra, tipa “MLS” s patentiranim profilom, koji štiti od ilegalnog narezivanja ključeva.
155,002-02 – Profil cilindra, tipa “Femily”. Ključevi imaju složen, paracentrični profil.
Dimenzije: V / Š / D: 110/375/286 mm

 
 
Model: 155.003 poštansko sanduče 13742
Opis: Model 155,003 je horizontalno poštansko sanduče. Otvaranje je na prednjoj strani kutije.
Zaključavanje:
155,003 – Profil cilindra, tipa “Standard” 155,003-01 – Profil cilindra,3 “MLS” s patentiranim profilom, koji štiti od ilegalnog narezivanja ključeva.
155,003-02 – Profil cilindra, tipa “Femily”. Ključevi imaju složen, paracentrični profil.
Dimenzije: V / Š / D: 270/375/126 mm

 

 

 

 Model: 155.004 poštansko sanduče 13742

Opis: Model 155,004 je vertikalno poštansko sanduče.Otvaranje je nazadnjoj strani kutije.
Zaključavanje:
155,003 – Profil cilindra, tipa “Standard”
155,003-01 – Profil cilindra, tipa “MLS” s patentiranim profilom, koji štiti od ilegalnog narezivanja ključeva.
155,003-02 – Profil cilindra, tipa “Femily”. Ključevi imaju složen, paracentrični profil.
Dimenzije: V / Š / D: 270/375/126 mm

Model: 155.005 poštansko sanduče 13742
Opis: Model 155,005 je vertikalno poštansko sanduče. Otvaranje je na prednjoj strani kutije.
zaključavanje:
155,005 – Profil cilindra, tipa “Standard”
155,005-01 – Profil cilindra, tipa “MLS” s patentiranim profilom, koji štiti od ilegalnog narezivanja ključeva.
155,005-02 – Profil cilindra, tipa “Femily”. Ključevi imaju složen, paracentrični profil.
Dimenzije: V / Š / D: 375/270/126 mm
 

 

Model: 155.006 poštansko sanduče 13742
 Opis: Model 155,006 je vertikalno poštansko sanduče. Otvaranje je na zadnjoj strani kutije.
Zaključavanje:
155,006 – Profil cilindra, tipa “Standard” 155,006-01 – Profil cilindra, tipa “MLS” s patentiranim profilom, koji štiti od ilegalnog narezivanja ključeva.
155,006-02 – Profil cilindra, tipa “Femily”. Ključeviimaju složen, paracentrični profil.
Dimenzije: V / Š / D: 375/270/126 mm