Medicinski institut Kaiser Franz Josef u Beču

Više od 2 200 elektronskih brava ELLECAM instalirani su u medicinskom institutu KAISER FRANZ JOSEF u Beču.

Ugradnja više od 2 200 elektronskih brava ELLCAM u socijalno-medicinskom centru Kaiser Franz Josef je došao do kraja. Za potrebe ustanove za Ellcam sa Mifare karticom i Ellcam sa tastaturom se ispostavilo da je najbolje rešenje, a obe brave su izabrane za ovaj posao. Još više, naš proizvod je definisan kao najbolji proizvod u svojoj klasi od strane Unije bolnica menadžera u Austriji!

Leave a Comment